Privacyverklaring La Caldera

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens La Caldera van relaties heeft, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@lacaldera.nl

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

La Caldera

Keizerstraat 112
2584 BL Scheveningen

tel / fax 070 3063 674

info@lacaldera.nl
KVK 27197874

Wat doet La Caldera

La Caldera verkoopt edelstenen, sieraden, boeken, wierook, mala’s, schoonheidsproducten en andere producten die passen binnen deze branche.
La Caldera biedt advies en ondersteuning aan bij vragen over welzijn.
Bij La Caldera biedt ook een schoonheidsspecialiste haar diensten aan.

Welke gegevens verzamelt La Caldera via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contactformulieren
Bezoekers aan onze website kunnen een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Berichtgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van La Caldera of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief
Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven aan onze geïnteresseerden en klanten. U kunt zich daarvoor aanmelden. Dan worden voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd.
Uw gegevens worden bewaard in de database van Mailchimp totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna u automatisch wordt verwijderd uit het Mailchimp bestand. Wij houden geen aparte database bij voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies door La Caldera

La Caldera gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
La Caldera gebruikt geen eigen cookies.
Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Welke gegevens verzamelt La Caldera offline en bewaartermijn

Ten behoeve van advies en behandelingen en mogelijk workshops verzamelen wij de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en onze administratie bij te houden. Deze gegevens worden bewaard zolang een iemand klant is van La Caldera en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst.
U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt La Caldera persoonsgegevens

La Caldera neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Caldera verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan onder genoemde samenwerkingspartijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien wij werken met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
Websitewinkel voor onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan info@lacaldera.nl met daarin de toelichting.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij La Caldera, info@lacaldera.nl. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.